Voor in de kleinste bioscoop van Vlissingen, de voormalige hut van de Eerste Officier, schonk ons Cinecity Vlissingen 2 authentieke bioscoopstoelen. Hartelijk dank! In deze boordbioscoop zien bezoekers een film met informatie over het historische Dok van Perry in Vlissingen, de vaste ligplaats van museumschip ex Hr.Ms. Mercuur.

SCHENKING BIOSCOOPSTOELEN DOOR CINECITY VLISSINGEN