Museumschip Mercuur wordt beheerd door de Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen (SMEV). De stichting is opgericht in 2013

AANGESLOTEN BIJ

Platform Maritiem Erfgoed Zeeland

DOELSTELLINGEN

Exploiteren, verwerven, beheren en herstellen van maritiem erfgoed te Vlissingen en wat daarmee verband houdt, met de exploitatie van museumschip de Mercuur als kernactiviteit.

Behouden en vergroten van kennis over het Vlissings maritiem erfgoed, door informatie, exposities en educatie aan te bieden.

Werven van sponsoren en ondernemen van acties ter verkrijging van geldmiddelen en andere materiële en immateriële ondersteuning, om de doelstellingen te kunnen realiseren.

STICHTING ZONDER WINSTOOGMERK

We zijn een stichting zonder winstoogmerk. Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloningen, alleen gemaakte kosten worden indien mogelijk door de stichting vergoed. De SMEV ontvangt geen structurele subsidie.  

De stichting is een erkende instelling van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en als culturele ANBI door de belastingdienst erkend. Dat betekent dat giften aan de SMEV in principe aftrekbaar zijn voor de belasting.  Bekijk hier de mogelijkheden.

DAGELIJKS BESTUUR

dhr. M. Verhage – voorzitter
dhr. RJ.P. Schouw – conservator / museumbeheer
dhr. P.H. Goossen – secretaris / PR / educatie

ALGEMENE BESTUURSLEDEN

dhr. E. Zuidinga – algemeen lid
dhr. R.J. hoving – penningmeester
dhr. N.G. D. Peters – algemeen lid

ADMINISTRATEUR

dhr. E.R. Janse

BELEIDSPLANNEN

Download Beleidsplannen

JAARVERSLAGEN

Download Jaarverslagen

JAARREKENINGEN

Download Jaarrekeningen

GEGEVENS

  • Ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer: 58234977
  • Bankrekening: NL96 RABO 0130 830 860
  • Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer (RSIN): 8529377702
  • De Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen is een Culturele ANBI
  • E-mail: secretariaat.smev@gmail.com
  • Postadres (geen leveranciersadres!):
    Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen (SMEV)
    p/a Gargonstraat 29 4353 CD Serooskerke