Museumschip Mercuur wordt beheerd door de Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen (SMEV). De stichting is opgericht in 2013 heeft de volgende doelstellingen:

Exploiteren, verwerven, beheren en herstellen van maritiem erfgoed te Vlissingen en wat daarmee verband houdt, met de exploitatie van museumschip de Mercuur als kernactiviteit.

Behouden en vergroten van kennis over het Vlissings maritiem erfgoed, door informatie, exposities, educatie en praktijkervaring (MBO-studenten) aan te bieden, zowel op museumschip Mercuur als via internet en social media.

Werven van sponsoren en ondernemen van acties ter verkrijging van geldmiddelen en andere materiële en immateriële ondersteuning, om de doelstellingen te kunnen realiseren.

We zijn een stichting zonder winstoogmerk. Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloningen, alleen gemaakte kosten worden indien mogelijk door de stichting vergoed. De SMEV ontvangt geen structurele subsidie.  

De stichting is een erkende instelling van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en als culturele ANBI door de belastingdienst erkend. Dat betekent dat giften aan de SMEV in principe aftrekbaar zijn voor de belasting.  Bekijk hier de mogelijkheden.

DAGELIJKS BESTUUR

dhr. B. Schollema, voorzitter
dhr. E.R. Janse, secretaris/penningmeester
dhr. RJ.P. Schouw, collectievorming en museumbeheer

OVERIGE BESTUURSLEDEN

Het dagelijks bestuur is aangevuld met een financieel, technische- en erfgoed advies groep, bestaande uit:

dhr. N.G. D. Peters
dhr. F.K. Hulsbergen
dhr. G. Bos
vacant
Administratiekantoor

BELEIDSPLAN

Beleidsplan 2022-2024

GEGEVENS
  • Ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer: 58234977
  • Bankrekening: NL96 RABO 0130 830 860
  • Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer (RSIN): 8529377702
  • De Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen is een Culturele ANBI