Museumschip ex Hr.Ms. Mercuur is een houten oceaanmijnenveger, gebouwd in de VS in 1952-1954. Het gloednieuwe schip werd meteen in dienst gesteld bij de Koninklijke Marine en later aangepast tot torpedowerkschip voor de Onderzeedienst. Onze unieke, oude dame lust wel een slok grijze verf en een stuk hout op zijn tijd.

Het schip wordt gerestaureerd, onderhouden en museaal opengesteld door vrijwilligers. Wij zijn een non-profit stichting. Bestuur en vrijwilligers krijgen geen vergoedingen. We ontvangen geen structurele subsidie. Daarom uw gift altijd welkom. En heeft u de geraniums nu wel gezien? Ook als vrijwilliger bent u welkom!

ZO STEUNT U ONS MET EEN GIFT

Onze inkomsten bestaan uit entreegelden en donaties. Uw donatie is welkom op NL96 RABO 0130 830 860 ten name van Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen.

DOET U JAARLIJKS EEN GIFT? DAN KRIJGT U EXTRA BELASTINGVOORDEEL

De Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen is door de belastingdienst erkend als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarom kunt u onder bepaalde voorwaarden 125% van uw gift aftrekken van de belasting. Bekijk deze pagina van de Belastingdienst voor meer informatie. Overweegt u zo’n jaarlijkse gift via deze regeling van de belastingdienst? Neem dan even contact op.