Een houten schip van bijna 70 jaar oud onderhouden en als museum open stellen voor bezoekers kost veel tijd, moeite en natuurlijk geld.

Met een dertigtal vrijwilligers werken we er hard aan. Wij kunnen uw steun daarbij goed gebruiken!

VRIJWILLIGERS

We zoeken altijd mensen die hun handen uit de mouwen willen steken. Van houtbewerking tot metaal- en elektrotechniek, van schoonmaken tot het rondleiden van bezoekers: de Mercuur drijft op vrijwilligers die zich inzetten. Wilt u hier meer over weten? Neem dan even contact op! 

GIFT

Donaties zijn welkom op NL96 RABO 0130 830 860 ten name van Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen.

DOET U JAARLIJKS EEN GIFT? DAN KRIJGT U EXTRA BELASTINGVOORDEEL

De Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen is door de belastingdienst erkend als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarom kunt u onder bepaalde voorwaarden 125% van uw gift aftrekken van de belasting. U krijgt – afhankelijk van uw inkomen – jaarlijks een deel van uw gift terug. In 2020 is dat tot 46%, in 2021 tot 43%, in 2022 tot 40% en in 2023 tot 37%. Wat er daarna met de regeling gaat gebeuren is nog niet duidelijk.  

Om hiervoor in aanmerking te komen is het nodig dat u diezelfde gift minimaal 5 opeenvolgende jaren doet en dat u dit vastlegt in een overeenkomst met ons. De formulieren van de belastingdienst daarvoor kunt u hier downloaden [link naar specifieke pagina belastingdienst], digitaal invullen, opslaan en naar ons mailen. Wij vullen ze verder in en retourneren ze, voor uw gebruik als bewijs voor de belastingdienst.    

Overweegt u zo’n jaarlijkse gift via deze regeling van de belastingdienst? Neem dan even contact op.