Nederland barst van het maritiem erfgoed. Daaronder bevinden zich behalve de Mercuur nog een aantal marineschepen die behouden gebleven zijn. Soms zelfs – dankzij de tomeloze inzet van vrijwilligers en sponsors – als varend erfgoed. We stellen hier een aantal schepen voor:

MS BERNISSE (AMS 60)

De Bernisse is de voormalige Belgische houten kustmijnenveger Spa (M927), die in 1954 te water gelaten werd. ​Het schip is van het type AMS 60 (Adjudant class motor Mine Sweeper.), type MSC (Mine Sweeper Coastal). Het is de enige nog varende mijnenveger van dit type. Het schip in 1997 naar een groep liefhebbers in Nederland verkocht en gerestaureerd. Later kreeg het de naam Bernisse, analoog aan de naamgeving van de Nederlandse zusterklasse schepen, de Beemsterklasse. Het schip heeft als thuishaven Hellevoetsluis. Lees hier meer over de geschiedenis van het schip.  Homepage van de Stichting tot behoud van de Bernisse

MS Bernisse in Hellevoetsluis, september 2020

RAMTORENSCHIP DE BUFFEL

Ook in Hellevoetsluis ligt het voormalige ramtorenschip De Buffel uit 1868. Na 28 jaar werd het verbouwd en in gebruik genomen als logement- en opleidingsschip voor marinepersoneel in Hellevoetsluis. Het schip is in Engeland gebouwd en markeert de overgang van zeil naar stoom en met haar ramsteven en geschutstoren ook de nieuwe opvattingen over oorlogsvoering op zee. Website De Buffel

EX Hr.Ms Mahu (ex M880)

De Mahu is een houten ondiepwatermijnenveger van de Van Straelenklasse en kwam in 1960 in dienst. Sinds 2003 wordt het gerestaureerd, onderhouden en beheerd door de Stichting Promotie Maritieme Tradities in Amsterdam.

© FaceMePLS – Sail Out 2010 – geupload door huhbakker, CC BY 2.0,

MIJNENVEGERS VAN DE DOKKUM-KLASSE

Naaldwijk (PW809, ex M809)

Mijnenveger van de Dokkumklasse  uit 1955. De Naaldwijk wordt in Den Helder in het jaar 2000 door de Koninklijke Marine overgedragen (geschonken) aan Stichting beheer Naaldwijk-Prins Willem Zeeverkenners te Haarlem.

Roermond (W806, ex M806)

Mijnenveger van de Dokkumklasse uit 1956, sinds 2001 opleidingsschip voor het Zeekadetkorps Lemmer

Naarden (ex M823)

Mijnenveger van de Dokkumklasse uit 1956, sinds 1997 opleidingsschip voor het Zeekadetkorps Delfzijl.

Sittard (ex M830)

Mijnenveger van de Dokkumklasse  uit 1956, sinds 1997 opleidingsschip voor het Zeekadetkorps Harlingen. De Sittard kwam in 2017 in actie bij de opnames van de film “Dunkirk” van Christopher Nolan. 

De Naaldwijk en de Roermond tijdens Sail Amsterdam 2015

MARINEMUSEUM DEN HELDER

Hier zijn de onderzeeboot Tonijn uit 1965 (Potvis-klasse), de mijnenveger Abraham Crijnssen (1937) en het ramtorenschip Schorpioen (1868) te bekijken. Marinemuseum Den Helder.

Ex Hr.Ms. FREYR (ex P804) en Hr.Ms. BULGIA (ex P803)

Het patrouillevaartuig Freyr werd in 1954 op Rijkswerf Willemsoord in Den Helder in een serie van vijf boten gebouwd. De schepen behoorden tot de Balderklasse en werden gebouwd in opdracht van de Amerikaanse Marine om geschonken te worden aan de Nederlandse Koninklijke Marine. Dit om het herstel van Defensie na de Tweede Wereldoorlog te bevorderen middels het Offshore Procurement Program. Het schip is sinds 1987 opleidingsschip van Zeekadetkorps Gouda. Foto © Bart Krist – Wikipedia

Ook zusterschip Bulgia is behouden en doet dienst als korpsschip van Zeekadetkorps Alkmaar. De overige zusterschepen zijn in de loop van de tijd uit de vaart gehaald en verkocht of gesloopt.

EX Zr.Ms. BONAIRE

MEER WETEN OVER DE MERCUUR?

– Terug naar DE MERCUUR