Van Boston tot Bahamas, van Den Helder tot Haugesund: Bekijk hier de verkort weergegeven levensloop van de ex. Hr.Ms. Mercuur, tevens ex. Hr.Ms. Onverschrokken. De volledige levensloop van het schip vindt u in het jubileumboek dat in 2024 ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van het schip verscheen: Onverschrokken Overleefster – Van oceaanmijnenveger Hr.Ms. Onverschrokken tot museumschip Mercuur.

BOUW, INDIENSTSTELLING EN THUISREIS

 • 19.02.1952 Kiellegging op de werf Peterson Shipbuilders Inc. te Sturgeon Bay, Wisconsin, Verenigde Staten
 • 17.01.1953 Tewaterlating als AM 483.
 • 22.07.1954 Indienststelling bij de Koninklijke Marine als Hr.Ms. Onverschrokken.
 • 11.08.1954 Vertrek vanuit Boston voor opwerken aan de oostkust.
 • 27.11.1954 thuisreis naar Nederland
 • 21.12 1954 Aankomst te Den Helder
Tewaterlating op de werf van Peterson Shipbuilders Inc. te Sturgeon Bay, Wisconsin.

IN CONSERVATIE & NIEUWE TAKEN (1955-1971)

 • 17.01.1955 Het schip wordt uit dienst gesteld en gaat in reserve in conservatie met het naamsein M 886
 • 07.02.1955 Het Amerikaanse registratienummer wordt gewijzigd in MSO-483.
 • 31.12.1959 Het scheepsembleem voor Hr.Ms. Onverschrokken wordt door het ministerie van defensie ingesteld: “In azuur een zittende griffioen van goud, gebekt en genageld van keel.”
 • 02.08 1965 Geclassificeerd als escortevaartuig met naamsein A 856. Schip blijft in conservatie te Den Helder.
In conservatie in Den Helder. Bron: Beeldbank NimH

VERBOUWING TOT TORPEDOWERKSCHIP (1971-1972)

 • 01.10.1971 Schip gaat uit conservatie en wordt ingedeeld bij Mijnenbestrijdingsdivisie 351. Ombouw tot torpedowerkschip op de Rijkswerf in Den Helder.
 • 01.03.1972 Schip wordt ingedeeld bij de Onderzeedienst
 • 07.05.1972 Eindoplevering door de Rijkswerf.
 • 12.06.1972 Schip wordt ter beschikking gesteld aan de inschietcommissie
Op de Rijkswerf in Den Helder. Het stuurhuis is nog voorzien van patrijspoorten en het Bofors kanon staat nog op de bak. Bij de ombouw tot torpedowerkschip worden de patrijspoorten vervangen door vierkante ramen en wordt het Bofors kanon verwijderd. © Marco Debets – Bron: Beeldbank NimH

TORPEDOWERKSCHIP (1972-1987)

In deze periode maakte het schip tientallen reizen naar Noorwegen en Schotland ten behoeve van de lanceerproeven van de onderzeeboten. Ook werd het schip ingezet voor het transport van torpedo’s van en naar Engeland.

Eind 1974 ,1976 en 1983 maakte het reizen naar de Middellandse Zee en eind 1975 samen met Hr.Ms. Potvis naar de Bahama’s.

Hr.Ms. Mercuur in 1983, met hogere schoorsteen en extra schoorsteen op de torpedo-simulatieruimte © Beeldbank NimH

Daarnaast en tussendoor was het schip manusje van alles: Er werd geoefend met de Marine Luchtvaartdienst, het schip was even schip van de wacht, het was regelmatig als veiligheidsschip paraat voor onderzeeboten die diepduikbeproevingen deden.

In 1981-1982 vindt levensverlengend onderhoud plaats: de schoorsteen wordt verhoogd en de accommodatie en werktuiglijke installaties worden aangepakt.

In 1985 nam het deel aan de vlootdagen in Plymouth.

In de zomer van 1986 voer het schip met Adelborsten (“bootjesreis”: training voor aanstaande officieren) en bezocht Vlissingen en Scheveningen.

Hr.Ms. Mercuur tijdens de Vlootdagen in Plymouth 1985

REDDING ALS MUSEUMSCHIP

 • Op 12.02.1987 wordt het schip definitief uit dienst gesteld.
 • In 1989 wordt het in bruikleen gegeven aan Stichting Nautisch Kwartier Amsterdam. Vertrek naar Rijkswerf voor herstellingen. Hier worden de schroeven en schroefastunnels verwijderd.
 • 28.09.1989 Aankomst te Amsterdam en overgebracht naar de TOKM (Technische Opleidingen Koninklijke Marine)
 • 1990 – De Stichting Nautisch Kwartier gaat failliet.
 • 1992 – Overdracht aan de SBMM (Stichting Behoud Maritieme Monumenten) te Den Haag.
De laatste bemanning van Hr.Ms. Mercuur – © Foto: Beeldbank NimH

MUSEUMSCHIP IN SCHEVENINGEN (1993-2015)

 • 24.04.1993 – Opening Museumschip Mercuur te Scheveningen
 • 1998 – Het schip krijgt een dokbeurt op de werf Vlaardingen-Oost.
 • 08.04.2015. Uit een inventarisatie in opdracht van het Ministerie van Defensie blijkt dat op de Tonijn, Schorpioen en Abraham Crijnssen – allen schepen van het marinemuseum – asbest wordt gevonden. Ook de Mercuur wordt onderzocht en ook daar wordt asbest aangetroffen. In opdracht van Defensie wordt het schip gesloten.
 • 15.12.2015 – De SBMM geeft het schip terug aan de Koninklijke Marine, nadat asbestonderzoek sanering noodzakelijk maakte en de stichting mede door verloop van vrijwilligers zich niet in staat zag de exploitatie als museumschip daarna weer op te pakken. De Mercuur wordt naar Den Helder gesleept.
Mercuur tijdens Koningsdag 2015 aan de Dr. Lelykade op Scheveningen – © Dick Teske Persfotografie – met toestemming en onze DANK!

MUSEUMSCHIP IN VLISSINGEN (2017-NU)

 • Begin 2016 start de Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen, daarbij gesteund door de SBMM de verwerving van de Mercuur.
 • In december 2016 krijgt krijgt het schip op de Marinewerf te Den Helder een ‘knip en scheerbeurt’ en wordt vervolgens naar de werf van DAMEN te Vlissingen-Oost versleept voor de asbest-sanering in opdracht van Defensie.
 • 25.08.2017 – De Mercuur arriveert in de Dokhaven te Vlissingen en meert af aan de voorlopige ligplaats Houtkade.
 • 01.09.2017 – Overdracht van de Mercuur aan de Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen.
 • 06.12.2021 – Het schip wordt overgebracht naar haar definitieve ligplaats, het historische Dok van Perry uit 1705.
Aankomst in Vlissingen © tugspotters.com
Juni 2017 – werkzaamheden in het dok van Damen in Vlissingen
Feestelijke overdracht aan de SMEV

MEER WETEN OVER DE MERCUUR?

– Terug naar DE MERCUUR