Home

Welkom bij de Stichting Behoud Maritieme Monumenten.

De SBMM werd in 1976 opgericht om zodoende een platform te creëren met oog voor maritieme objecten die het waard zijn te behouden. Dat kan zijn door de historische waarde van het object zelf, maar evengoed  vanwege de belangrijke rol die een object vervulde in de maritieme geschiedenis van Nederland.

schipinfoIn dat kader stelde de SBMM zich in 1992 beschikbaar  voor het beheer in bruikleen van de in 1987 uit dienst gestelde voormalige oceaanmijnenveger Onverschrokken. Deze mijnenveger had in de laatste 15 jaar van haar actieve periode dienst gedaan als torpedo-werkschip “Mercuur”. Het schip heeft van 1993 tot eind 2015 als museumschip afgemeerd gelegen in de Scheveningse haven. De dagelijkse exploitatie van het schip werd die periode uitgevoerd door een vrijwillige bemanning. Het bestuur van de SBMM vervulde daarbij een toezichthoudende en ondersteunende functie. Eind 2015 was de SBMM gedwongen de bruikleen te beëindigen omdat leidinggevende vrijwilligers besloten hun bijdrage per direct te beëindigen. Opvolging was niet beschikbaar. Hierop heeft Defensie het beheer weer teruggenomen in afwachting van een definitieve bestemming van het schip.

Dok van Perry in gebrukDe SBMM is er intussen naar blijven streven de Mercuur te behouden door een nieuwe bestemming voor het schip te vinden. Een serieuze gegadigde blijkt de Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen (SMEV) te zijn. De SMEV beheert reeds het pas gerestaureerde historische Dok van Perry in het Scheldekwartier. (Foto links toen het dok in bedrijf was in de jaren ’60) 

Indien de Gemeente en Defensie de goedkeuring kunnen hechten aan de plannen van de Dok van PerrySMEV, is er het vooruitzicht dat de Mercuur permanent wordt afgemeerd in het Dok van Perry en weer zal functioneren als museumschip. (foto rechts het gerestaureerde Dok van Perry)