Home

WELKOM OP HET MUSEUMSCHIP EX HR.MS. MERCUUR

Dit is formeel nog de website van de Stichting Behoud Maritieme Monumenten (SBMM). De SBMM voerde als bruikleenneemster van 18 juni 1992 tot 15 december 2015 het beheer over het museumschip ex Hr.Ms. Mercuur; het voormalige Torpedowerkschip A856 en eerder de Oceaan Mijnenveger Onverschrokken. Vanaf december 2015 heeft Defensie het beheer weer teruggenomen in afwachting van verdere besluitvorming over een mogelijke doorstart als museumschip met nu de Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen (SMEV) als eigenaresse. Inmiddels is voldoende duidelijk geworden dat de overdracht van de Mercuur aan de SMEV op vrijdag 1 september 2017 zal plaatsvinden.

De Reünisten Matrozen Kapel zal daarbij muzikale ondersteuning verlenen. (foto Cees Mutsaerts)

 

Deze website anticipeert op de aanstaande overdracht door de SMEV alvast te introduceren. De SBMM is voornemens per 1 oktober 2017 haar bestaan te beëindigen. Deze website zal dan definitief door de SMEV zijn overgenomen.

De Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen (SMEV) bereidt zich in deze periode voor om het voormalig torpedowerkschip Mercuur (A 856) in eigendom over te nemen. Het schip is nu nog in beheer bij Defensie en ligt afgemeerd bij Damen in Vlissingen.

schipinfo

Als alles volgens plan verloopt, ligt de voormalige Hr.Ms. Mercuur eind augustus 2017 in Het Dok aan de Houtkade. Het voormalige torpedowerkschip zal, net als voorheen in Scheveningen, dienst gaan doen als museumschip. Voor het zo ver is, heeft het wel een grondige opknapbeurt nodig en moet er nog wat asbestsanering worden gedaan.

Diverse instituten en bedrijven hebben zich bereid verklaard het project, als partner of anderszins, te ondersteunen. Zo is er contact met het MuZEEum, de Zonnetrein, de Verbandkamer en Damen Shipyards om samen te werken aan dit project. http://www.museumschip-mercuur.nl/?page_id=1133

Op deze website zult op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen.

Graag zien we u in de toekomst als bezoeker of huurder van het schip.