Op 14 april ontvingen we een groep van de veiligheidsregio Zeeland voor een rondleiding. Dat is het samenwerkingsverband tussen hulpverleners, overheden, bedrijven, inwoners en bezoekers. Het bestaat uit de Meldkamer, Risico- en Crisisbeheersing en de onderdelen Brandweer Zeeland en GHOR.

VEILIGHEIDSREGIO ZEELAND OP BEZOEK