Eind januari is een bruikleenovereenkomst getekend tussen het Zeeuws Genootschap en het bestuur van de Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen. De bruikleen betreft voorwerpen uit de praktijk van de Middelburgse huisarts Carel Frederik Frumau (1910-1982). Voor de Tweede Wereldoorlog was de praktijk gevestigd aan de Rotterdamsekaai en daarna aan de Groenmarkt. De collectie omvat ongeveer 150 objecten, waaronder een draadmodel van een gipsen been, een oogartskaart, een onderzoekstafel, een gasmasker, een stethoscoop, een bloeddrukmeter, een klisteerspuit, een Manotest met kwikmeter, een knieklopper, een endoscopiemeter, een bunsenbrander en een neusspoelkan. Een deel is nu al te zien in de ziekenboeg. Meer info op de site van het Zeeuws Genootschap.

UITBREIDING COLLECTIE ZIEKENBOEG