TRUGKIEKE – RADIOHUT

In 2015 maakten Ferdi Postma en Benjamin Groenewoud een filmpje over de radiohut van de Mercuur. Aan het woord komt Johan Bregman, oud-telegrafist van de Koninklijke marine. – Ferdi en Benjamin bedankt voor het ter beschikking stellen van dit filmpje!

OVEREENKOMST JACHTHAVEN GETEKEND

Vandaag was museumschip Mercuur het decor voor de ondertekening van een overeenkomst tussen de Gemeente Vlissingen en de VVW Schelde, de Vereniging Voor Watertoerisme Schelde. VVW Schelde gaat voor 10 jaar de nieuwe jachthaven in de Dokhaven exploiteren. De nieuwe jachthaven krijgt de naam “Stadshaven Scheldekwartier”. Daarin komen 32 passantenplaatsen aan de Peperdijk en 57 aanlegplaatsen aan de Jan Weugkade, die verkocht worden aan de bewoners van de nieuwe bebouwing rond het Dok. Wethouder John de Jonge en voorzitter Sal Cracau van de VVW Schelde hebben bij ons aan boord de handtekeningen gezet en de stukken uitgewisseld. VVW Schelde hoopt dat de nieuwe jachthaven op 1 juni van start kan gaan. Zie ook dit artikel en dit artikel in de PZC. © Foto’s: SMEV

UITBREIDING COLLECTIE ZIEKENBOEG

Eind januari is een bruikleenovereenkomst getekend tussen het Zeeuws Genootschap en het bestuur van de Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen. De bruikleen betreft voorwerpen uit de praktijk van de Middelburgse huisarts Carel Frederik Frumau (1910-1982). Voor de Tweede Wereldoorlog was de praktijk gevestigd aan de Rotterdamsekaai en daarna aan de Groenmarkt. De collectie omvat ongeveer 150 objecten, waaronder een draadmodel van een gipsen been, een oogartskaart, een onderzoekstafel, een gasmasker, een stethoscoop, een bloeddrukmeter, een klisteerspuit, een Manotest met kwikmeter, een knieklopper, een endoscopiemeter, een bunsenbrander en een neusspoelkan. Een deel is nu al te zien in de ziekenboeg. Meer info op de site van het Zeeuws Genootschap.

3 jaar Mercuur in Vlissingen

“Vlissingen is een maritieme stad in hart en nieren. En de komst van de Mercuur maakt Vlissingen weer een stukje maritiemer. Wij heten de Mercuur dan ook van harte welkom in onze gemeente.”  Zo klonken in september 2017 de warme begroetingswoorden van burgemeester Bas van den Tillaar bij de officiële overdracht van de voormalige Hr.Ms.Mercuur aan onze Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen.

(meer…)