Vrijdag 2 september 2022 was er aan boord een receptie voor vrijwilligers en betrokkenen bij de Mercuur. Dit in het kader van ons eerste lustrum. Via een filmpje bracht dhr. Peter Hebly, destijds in de eindfase 2016/2017 bij defensie verantwoordelijk voor de totstandkoming van de overdracht aan de Stichting Maritiem Erfgoed Zeeland (SMEV) – een groet over en memoreerde nog even hoe een en ander toen in zijn werk ging.

Voorzitter Bert Schollema nam namens het bestuur afscheid van aftredend bestuurslid Tom Ekering. Tom memoreerde in zijn dankwoord de steun die Damen Vlissingen ons gaf, door het schip o.a. vele maanden een ligplaats in Vlissingen-Oost te bieden, zonder daarvoor kosten in rekening te brengen. Net als bijvoorbeeld Multraship, die ons vanuit Terneuzen kwamen ophalen en naar de Dokhaven brachten.

Onder de gasten was ook een afvaardiging van de bemanning van de mijnenveger Bernisse (onderdeel van het Varend Erfgoed van de marine) , alsmede wethouder Sal Cracau, oud-wethouder John de Jonge en de zojuist afgezwaaide oud-projectleider van het Scheldekwartier Hans van Houdt. Maar vooral ook: heel veel vrijwilligers van toen en nu, die samen iets moois tot stand hebben gebracht.

OUDE DAME VOL VERHALEN – 5 JAAR MUSEUMSCHIP MERCUUR IN VLISSINGEN

Wat is er allemaal gebeurd in die 5 jaar? Eigenlijk te veel om op te noemen, maar u leest het in OUDE DAME VOL VERHALEN

LUSTRUMVIERING 5 JAAR MUSEUMSCHIP MERCUUR IN VLISSINGEN