MIJNENVEGEN TEGEN WIL EN DANK

Vandaag wordt het boek “Mijnenvegen tegen wil en dank” van Mia van Niekerk gepresenteerd. Het begint met een bidprentje-met-foto van een leuke jongen met lachende ogen en een matrozenmuts op: Han, een oom van Mia van Niekerk, die in de Tweede Wereldoorlog in Engeland is omgekomen. Mia vraagt zich als kind al af wie deze jongen, waar niemand over spreekt en iedereen voor bidt, toch is. Na de dood van haar ouders komt er een mapje tevoorschijn met documenten, brieven, foto’s en Rode Kruisberichten over hem. Dan besluit ze de stilte rondom hem te verbreken en uit te zoeken wat er is gebeurd, hoe hij in Engeland terecht is gekomen, hoe het voor zijn familie was om dit allemaal mee te maken. Haar onderzoek wordt steeds breder. Wat hield zijn werk als seiner in? Hoe waren de omstandigheden aan boord van een mijnenveger? Hoe werd er omgegaan met censuur in de oorlog? Het resultaat is meer dan een individueel verhaal. Het is een mix geworden van feiten, geschiedenis, de belevenissen van een jonge jongen op een oorlogsschip en Mia’s eigen zoektocht. Onze conservator Rob Schouw heeft Mia van Niekerk tijdens het schrijfproces van advies voorzien op maritiem-militair gebied.

ONDERTUSSEN OP ONS ZUSTERSCHIP USS LUCID IN DE VS

Onze vrienden van het Stockton Maritime Museum in de VS verwierven in 2011 een “kale drijvende schuur”: de voormalige MSO 458 USS Lucid. Net als de Mercuur een oceaanmijnenveger van de Aggressive klasse. Sindsdien werken ze daar gestaag door om het schip weer in originele staat op te bouwen. Een enorme onderneming, maar ook een voorbeeld van de aanhouder wint. Onlangs konden ze een Bofors 40-mm kanon verwerven en ze zijn ook originele Packard dieselmotoren op het spoor gekomen. Bekijk hun update video in de USS Lucid playlist van ons videokanaal.

TRUGKIEKE – RADIOHUT

In 2015 maakten Ferdi Postma en Benjamin Groenewoud een filmpje over de radiohut van de Mercuur. Aan het woord komt Johan Bregman, oud-telegrafist van de Koninklijke marine. – Ferdi en Benjamin bedankt voor het ter beschikking stellen van dit filmpje!