RADIOHUT IN BEDRIJF: MUSEUM SHIP WEEKEND 3 JUNI

Zie ook ons bericht op de openbare Facebook groep van Museum Ships Weekend

De radiohut van museumschip ex Hr.Ms. Mercuur is dit weekend van 3 en 4 juni weer gevuld met geluiden van echt radioverkeer. Ons callsign is PA6PARE Op zaterdag 3 juni (tijdens de normale openingstijden) kunnen onze bezoekers dit meemaken. We nemen dan samen met 100 andere schepen wereldwijd deel aan het Museum Ship Weekend, georganiseerd door de radio-amateurs aan boord van het voormalige slagschip USS New Jersey. Meer info: https://www.nj2bb.org/museum/

The radio cabin of museum ship ex Hr.Ms. Mercuur is again filled with sounds of real radio traffic this weekend of 3 and 4 June. Our callsign is PA6PARE On Saturday 3 June (during normal opening hours) our visitors can experience this. Together with 100 other ships worldwide, we will participate in the Museum Ship Weekend, organized by the radio amateurs aboard the former battleship USS New Jersey. More info: https://www.nj2bb.org/museum/

VLAMINGEN IN STIJL

Onlangs bracht een Vlaamse gezelligheidsvereniging een bezoek. Geheel in stijl kwamen ze allemaal met een matrozenmuts aan boord. Na het genot van een kopje koffie / thee en een echte Zeeuwse bolus kregen ze een rondleiding op maat. Dank voor jullie bezoek!

MERCUUR KOMT NAAR U TOE

Conservator Rob Schouw bezocht onlangs een basisschool in Middelburg en liet de leerlingen kennismaken met de maritieme wereld. De kinderen kregen daarbij een actieve rol en vulden al luisterend de namen van de ruimtes aan boord in op een dwarsdoorsnede van het schip. Rob simuleerde ook lopende door de klas – met een boek achter zich aan – hoe een roer werkt en hoe je toplichten op een donkere zee waarneemt. Volgens de juf hingen ze aan zijn lippen! (Dat geloven we graag!)

HR.MS. VEERE TERUG IN HET DOK VAN PERRY

… om precies te zijn: een fraai model van Hr.Ms. Veere (M842)! Dit schip was een van de mijnenvegers van de Dokkum-klasse en was van 1955-1986 in dienst. Het werd gebouwd op de werf van Smit & Zn. te Kinderdijk en niet te water gelaten maar met een kraan te water gezet. In 1972 werd het omgebouwd tot mijnenjager. Dankzij een schenking van de heer Degenaar is het model nu aan boord van museumschip Mercuur in Vlissingen te bewonderen.

Het model van Hr.Ms. Veere (M842) in de hut van de Eerste Officier aan boord van museumschip Mercuur.
Hr.Ms. Veere in 1964 in het kleine Dokje van De Schelde, zoals het Dok van Perry destijds genoemd werd. Het schip kreeg een dokbeurt terwijl het in conservatie was bij de Mijnendienst.
Dit is te zien aan het ingepakte kanon en de met een speciale constructie afgedekte open brug, die het schip toen nog had.
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort / Documentnummer 085429
Hr.Ms. Veere als mijnenjager. © Beeldbank NIMH.

WAPENSCHILD ONVERSCHROKKEN WEER AAN BOORD

Museumschip Mercuur kwam onlangs in het bezit van een wapenschild van Hr.Ms. Onverschrokken. Het heraldische scheepsembleem werd in 1959 ontworpen door de afdeling Maritieme Historie van de Marinestaf en na advies door de Hoge Raad van Adel op 31 december 1959 vastgesteld. De beschrijving luidde: “In azuur, een zittende griffioen van goud, gebekt en genageld van keel”. Keel is een van de vijf heraldische kleuren en betekent rood. Genageld is eveneens een term in de heraldiek, gebruikt wanneer van een dier in een wapen de klauwen van een andere kleur zijn dan het dier zelf bijvoorbeeld een rode leeuw, genageld van blauw.

Het embleem verbeeldt de griffioen, een mystiek dier, voorgesteld door de bovenste helft van een adelaar op het lichaam van een leeuw. Symbool van uitgestrekte heerschappij, scherpzinnigheid en overleg met omzichtigheid en doorzicht. Het verstand van de adelaar, gepaard aan de kracht van de leeuw.

Hr.Ms. Onverschrokken lag op dat moment (in 1959) in conservatie en werd pas in 1971 weer in dienst gesteld, kort voor de verbouwing tot torpedowerkschip. Tot 1 mei 1973 droeg het schip nog de naam Hr.Ms. Onverschrokken en werd daarna herbenoemd in Hr.Ms. Mercuur, de traditionele naam voor torpedowerkschepen binnen de Koninklijke Marine.

ZILVEREN VLISSINGSE FLES VOOR NIEK PETERS

Tijdens de kerstborrel kreeg ons bestuurslid en oud-voorzitter Niek Peters onverwacht bezoek: burgemeester Van den Tillaar van Vlissingen speldde hem de Zilveren Vlissingse Fles op. Deze onderscheiding is voor mensen die zich op politiek, cultureel of maatschappelijk gebied bijzonder inzetten voor Vlissingen, Souburg of Ritthem en wordt maar een enkele keer uitgereikt, aldus de burgemeester.

“Hij is één van de oprichters en grote voorvechters geweest van de Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen”, vertelt Van den Tillaar. “Daar is deze Mercuur natuurlijk het paradepaardje van.” Volgens de burgmeester zet Peters zich op meer manieren in om de maritieme geschiedenis van Vlissingen aandacht te geven. “En dat is gezien de geschiedenis van onze stad een heel belangrijk thema.” Ook de Biber, zijn inzet voor Sail Vlissingen en twaalf jaar lid van de gemeenteraad staan op zijn erelijst.

Ook de PZC en Omroep Zeeland en de Vlissingse Internetbode besteedden aandacht aan de uitreiking.