Na het drukke bezoekersseizoen is het weer tijd voor een update van de activiteiten aan boord van museumschip Mercuur in Vlissingen!

ZOMERSEIZOEN = BEZOEKERSSEIZOEN

Van pakweg mei tot oktober is het voor de vrijwilligers alle hens aan dek met bezoekers ontvangen. Ook dan loopt het onderhoud door met dit jaar als topprioriteit de restauratie en het onderhoud van de scheepshuid. Hier hebben we pakweg 35 meter aan stuurboord vernieuwd, soms tijdens snikheet zomerweer.

TENTOONSTELLING OP POST! – AUGUSTUS

OP POST! – De Koninklijke Marine in Zeeland tijdens de Koude Oorlog is de nieuwe tentoonstelling. Te zien aan boord tot en met december 2023.

5 JAAR MUSEUMSCHIP MERCUUR VLISSINGEN – SEPTEMBER

Vrijdag 2 september 2022 was er een feestelijke receptie voor vrijwilligers en betrokkenen bij de Mercuur. Dit in het kader van ons eerste lustrum. Via een filmpje bracht dhr. Peter Hebly – destijds bij defensie verantwoordelijk voor de overdracht van het schip aan onze stichting – een groet over en memoreerde nog even hoe een en ander toen in zijn werk ging.

OPEN MONUMENTENDAG – SEPTEMBER

Op de landelijke Monumentendag, zaterdag 10 september 2022, waren we extra lang open en dat was maar goed ook. Per die dag is er aan boord een mini-tentoonstelling over het hout van de Mercuur te zien, in het kader van het landelijke thema duurzaamheid. Was het druk? Nou, we werden zowat onder de voet gelopen en vooral ook door veel Vlissingers die (weer) eens een kijkje kwamen nemen.

OPEN DAG AMELS – OKTOBER

Ruim 7.500 bezoekers vergaapten zich op de Open Dag van DAMEN/AMELS YACHTING Vlissingen op 15 oktober niet alleen aan de fraaie jachten in aanbouw, maar ook aan de vele gespecialiseerde toeleveranciers die hun producten en diensten toonden. Museumschip Mercuur was uitgenodigd om met een kraam bij te dragen aan deze dag. We hebben de koe bij de horens gevat en banners laten maken (die we ook tijdens andere gelegenheden kunnen gebruiken), informatieborden en een flyer voor de werving van vrijwilligers. Het was een gezellige en drukke dag, waarbij we de posters niet aan konden slepen en heel veel mensen een foldertje meegaven. Ook kwamen we de Zeekadetten van Zeekadetkorps Veere tegen, die we van harte uitnodigen om natuurlijk eens een bezoek aan de Mercuur te komen brengen!

RADIOHUT MERCUUR WEER IN DE LUCHT – OKTOBER

Tijdens het landelijke Koude Oorlog weekend (22/23 oktober) kwam er weer leven in de de radiohut. Met behulp van de radio-amateursvereniging VERON werd er een radioverbinding opgezet. Onze “special event station” call dat weekend was PA60PARE, waarmee het historische naamsein PARE van de Mercuur weer in ere hersteld werd. In de radiohut kregen de bezoekers een speciale editie van de radiohut uitgereikt.

STUURBOORD WALEGANG – NOVEMBER

Vanaf de werkplaats onder de daktent op het achterdek komen de bezoekers in de stuurboords walegang. Ook hier is onderhoud en restauratie nodig. Dit project wordt nu opgepakt. Op de foto’s zie je dat [rechts in beeld] ook onze “houtdokters” weer bezig geweest zijn en een rot deel vervangen hebben. Wordt vervolgd!

BRANDWEEROEFENING – NOVEMBER

De Mercuur is vanzelfsprekend op zich al een interessant object om mee te oefenen voor de brandweer. Met al die dekken, smalle gangen en trappen. Maar los daarvan is het belangrijk om te kijken of onze veiligheidstechniek en -procedures up tot date zijn en indien nodig verbetering aan te brengen. De brandweer rukte aan met meerdere wagens en – tot onze verbazing – zagen we ook de dierenambulance verschijnen! Er werd o.a. een brand in de machinekamer gesimuleerd en het schip vol rook gezet. Een mooie gelegenheid om de ontsnappingsluiken weer eens te testen!

KABELGAT REVISITED – NOVEMBER

Het kabelgat is een aantal jaren geleden vrij snel ingericht met alles wat daarin thuishoort. Ook is daar nog geen restauratiewerk van belang geweest. Deze ruimte wordt nu naar historisch voorbeeld opnieuw ingericht, waarbij we ook speciale verlichting aan zullen brengen.

VLOER TORPEDOWERKRUIMTE – NOVEMBER

In de begintijd van de Mercuur als museumschip in Vlissingen werd de torpedowerkruimte als werkplaats gebruikt. Vervolgens weer ingericht tot expositie over de torpedodienst en later kwam daar de expositie over de geschiedenis van de Vlissingse werven en havens bij. Aan de restauratie van de vloer waren we echter nog niet toegekomen. Inmiddels is alles geschuurd – en is het een stuk lichter geworden daardoor – en krijgt de vloer zijn definitieve transparante laklagen. Duidelijk is te zien dat de vloer een lang leven achter de rug heeft en dat willen we ook laten zien. De ronde gaten – in allerlei patronen – verbergen verbindingsbouten van onderliggende houtconstructies, die het schip de nodige stijfheid meegeven. We ontdekken steeds meer over de bijzondere houtconstructie van het schip.

MEER WETEN?

Klik hier voor meer museumnieuws