Bestuur SMEV

Bestuur

Bestuur SMEV
Het dagelijks bestuur bestaat uit de leden:
– dhr. N.G.D. Peters, voorzitter
– dhr. T.M.E. Ekering, vicevoorzitter
– dhr. E.R. Janse, secretaris/penningmeester

Adviesgroep
Het dagelijks bestuur is aangevuld met een financieel, technische- en erfgoed advies groep, bestaande uit de leden:
– dhr. F.K. Hulsbergen
– dhr. G. Bos
– dhr. W.F.G. van Dijk
– dhr. R.H.C. van Maanen

administrateur – vacature

Bestuur SBMM, (zal per 1 oktober 2017 ophouden te bestaan)
bestaat uit de leden:
– dhr P.S.Muetstege sbn bd, voorzitter
– mevr A.K.Hameteman, secretaris
– dhr E. van der Schraaf cdr bd, penningmeester
– dhr mr E.L.Daae ltzT2OC bd, juridische zaken
– dhr S.W. van Idsinga sbn bd

en de adviseurs:
– G.E.M. Lancée ltzE1 bd, technisch adviseur
– J.P. Nelisse, beleidsadviseur
– G. den Dulk, administrateur