Maritiem Erfgoed

 

DOELSTELLING:

De Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen (SMEV)

tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

→ het exploiteren, eventueel verwerven, beheren en herstellen van
maritiem erfgoed te Vlissingen of daarmee verbandhoudend.

→ het werven van sponsoren en het voeren van acties ter verkrijging van geldmiddelen en andere materiële en immateriële ondersteuning.

→ het organiseren van exposities.

→ het publiceren en beschikbaar stellen van documentatie over dit erfgoed en geven van voorlichting.